Skip to content

Autistlik läbipõlemine

  • by

Autistic burnout, explained
Autor: Sarah Deweerdt
Ilmunud: 30.03.2020
Tõlkinud: Helen Kallaste (EANÜ)

Autistlik läbipõlemine on tohutu füüsiline, vaimne või emotsionaalne kurnatus, mida mõned* autistlikud täiskasvanud kogevad ja millega tihti kaasneb oskuste kadumine. Paljude autistide sõnul põhjustab seda peamiselt vajadus neurotüüpiliste inimeste jaoks kujundatud maailmas toime tulla. Läbipõlemine ohustab eriti neid autistlikke täiskasvanuid, kellel on head kognitiivsed ja keelelised oskused ning kes käivad tööl või koolis koos neurotüüpiliste inimestega. Kirjeldame siinkohal, kuidas see nähtus tekib, kuidas autistlikud täiskasvanud saaksid läbipõlemisest taastuda ning kuidas selle tekkimist ennetada.

Milline on autistliku läbipõlemise kogemus?

Läbipõlemine, nagu paljud muudki autismi aspektid, on inimeseti väga erinev. Mõned autistid kogevad seda kõikehõlmava füüsilise kurnatusena. Neil võib olla tavalisest keerulisem oma emotsioonidega toime tulla ja võib tihti esineda kurbuse- või vihahooge. Läbipõlemine võib avalduda intensiivse ärevusena või raskendada depressiooni või suitsiidset käitumist. Sellega võib kaasneda mitmete autismile iseloomulike tunnuste nagu stimmimise ehk korduvate käitumiste või sensoorse ülitundlikkuse intensiivistumine või muutustega toimetuleku raskenemine. Läbipõlemise tagajärjeks võib mõnikord olla oskuste kadumine. Näiteks võib autistlik naine, kellel üldiselt on head verbaalsed võimed, järsku avastada, et ei suuda enam rääkida.

Kuidas autistliku läbipõlemise kontseptsioon tekkis?

Autistlikku läbipõlemist on ametlikult vähe uuritud. Autismiuurijad on läbipõlemisest kui nähtusest teadlikuks saanud umbes viimase viie aasta jooksul, suheldes autistidega vahetult või interneti teel. Autistliku läbipõlemise kontseptsioon on tekkinud tänu eneseesindusliikumise kasvule autistide kogukonnas, mille tõttu on uurijad hakanud autistlikele täiskasvanutele ja nende kogemustele rohkem tähelepanu pöörama. Kuid see pole ka päris uus: mõned uurijad osutavad sellele, et autistlikel lastel esineb meltdowne või oskuste kadumist, kui nad on keerulise keskkonna nõudmiste poolt üle koormatud.

Mis läbipõlemist põhjustab?

Läbipõlemine on tihti maskimise tulemus. Maskimine on strateegia, mille abil autistid matkivad neurotüüpiliste inimeste käitumist, kasutades näiteks small talki jaoks varem valmis mõeldud stsenaariume, sundides end teistele silma vaatama või stimmimist alla suruma. Need strateegiad võivad autistidele töökohal ja inimsuhetes kasulikud olla, aga nõuavad tohutut pingutust. Läbipõlemist võib põhjustada ka sensoorne ülestimulatsioon, nagu näiteks mürarohke bussisõit tööle ja tagasi; vajadus liiga paljude ülesannetega üheaegselt toime tulla või muutustega kaasnev stress.

Kuidas autistid läbipõlemisest taastuvad?

See sõltub inimesest ja sellest, milline läbipõlemine tema jaoks on. Esimene samm on probleemsest olukorrast eemaldumine. See võib lihtsalt tähendada üksinda hotellitoas puhkamist, kui selja taga on prognoosimatut suhtlemist täis päev konverentsil. Teised autistid võivad aga vajada taastumiseks rohkem aega. Mõned autistid on kirjeldanud läbipõlemist, mis on nii tõsine, et selle tagajärjed on kestnud aastaid. Vanuse kasvades võib läbipõlemist sagedamini ette tulla ja sellest taastumine võib muutuda raskemaks.

Kas läbipõlemist saab ära hoida?

Läbipõlemise ennetamisel on võtmetähtsusega enese tundmine. Autistid võivad aja jooksul õppida, millised olukorrad nende jaoks läbipõlemist tekitavad. Nad saavad ühtlasi olla tähelepanelikud lähenevale läbipõlemisele viitavate märkide suhtes. Mõned autistid kirjeldavad, et kogevad selles staadiumis oma kehast lahti ühendatud olemise tunnet või tunnelnägemist.

Nende teadmistega varustatult saavad autistid arendada välja strateegiaid läbipõlemise vältimiseks, nagu sotsiaalselt ürituselt varakult lahkumine või pärast reisi ja enne tööle naasmist taastumiseks vaba päeva planeerimine. Nad võivad ka paluda kohandusi, mis teevad läbipõlemise vältimise lihtsamaks, nagu näiteks eelisjärjekorras lennuki pardale laskmine või osaliselt kodus töötamine.

* võiks öelda, et paljud või isegi enamik (tõlkija märkus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *