Skip to content

Autismialased organisatsioonid kõikjal Euroopas tunnevad muret, et paljud autistidest põgenikud, nii lapsed kui täiskasvanud, puutuvad kokku töötajate ja vabatahtlikega, kes teavad autismist üsna vähe. Me pelgame, et nende vajadusi ning seda, kui suurel määral pered ja sõbrad nende toetamisel vaeva näevad, ei mõisteta.

Aitamaks abiandjatel ja vabatahtlikel, tervishoiutöötajatel ja teistel tuge ja abi pakkuvatel inimestel keerulistes olukordades hakkama saada ning pakkumaks tuge abi küsivatele peredele, on EUCAP ja Autism Europe koostanud lühikese juhendi. See on meelega lihtsas keeles, et olla arusaadav ka neile, kes autismist eriti palju ei tea, aga kellel on siiski vaja praktilisi probleeme lahendada.

Autistide toetamine kriisiolukorras


Autism organisations across Europe are concerned that many autistic refugees, both children and adults, will face workers and volunteers who know little about autism. We fear that their support needs, or the amount of work families and friends do for them, will not be understood.

To help aid workers, volunteers, health care staff and other supporters manage difficult situations, and to offer some backup for families requesting help, EUCAP and Autism Europe have created a brief guide containing some advice. It is deliberately simple, to reach people who do not know much about autism, and still need to solve practical problems.

Supporting autistic people in crisis situations
(in Russian, English, Polish and Romanian)


Eesti Autistlike Naiste Ühing (EANÜ) on asutatud naistepäeval, 8. märtsil 2019. Meie eesmärgiks on autismi- ja neurodiversiteedialase info jagamine ning autistlike naiste huvide esindamine ja kaitse. Soovime kasvatada ja arendada autistide kogukonda, tihendada omavahelist läbikäimist, pakkuda tuge ning anda seeläbi oma panus autistide olukorra paranemisse Eestis.