Eesti Autistlike Naiste Ühing (EANÜ) on asutatud naistepäeval, 8. märtsil 2019. Meie eesmärgiks on autismi- ja neurodiversiteedialase info jagamine ning autistlike naiste huvide esindamine ja kaitse. Soovime kasvatada ja arendada autistide kogukonda, tihendada omavahelist läbikäimist, pakkuda tuge ning anda seeläbi oma panus autistide olukorra paranemisse Eestis.