Skip to content

Meist

Eesti Autistlike Naiste Ühingu eesmärgiks on tuua kokku Eestis elavad autistlikud naised, tihendada omavahelisi suhteid, inimesi jõustada, luua ja hoida suhteid sama ala organisatsioonidega väljaspool Eestit; suurendada üldist teadlikkust autismi ja naiste õiguste ning autistlike naiste olukorra teemal ning muuta seeläbi seniseid negatiivseid hoiakuid ja käitumist (vähendada soolist, seksuaalset või puude või erinevuse alusel diskrimineerimist, kummutada eelarvamusi ja stereotüüpe autismi ja autistlike naiste osas, parandada inimeste võimalusi elus hakkama saamisel inimeste ja organisatsioonide vahelise koostööga ning info levitamise abil jms).

Ühingu põhitegevusteks on suhtlus- ja kohtumisvõimaluste loomine (veebivõimaluste pakkumine, tugigrupid jms), suhete loomine teiste autismialaste ühendustega nii kodu- kui välismaal, autistlike naiste olukorra alane teavitustöö ja info levitamine.

EANÜ haldab ka kahte Facebookigruppi:

  • Autistide oma pesa — tugigrupp ja turvaline ruum (safe space) autistidele.
  • Autism: küsimused ja vastused — grupp autistlike laste lähedastele ja teistele, kes autistidega kokku puutuvad, kus saab nõu ja infot täiskasvanud autistide käest.